Over ons

Gateway Norway AS is een internationaal opererend Noors adviesbureau dat zich richt op het stimuleren en professionaliseren van de internationalisatie van het bedrijfsleven. Gateway Norway levert daartoe kennis en ervaringsuitwisseling binnen een uniek netwerk alsmede een relevant en hoogwaardig dienstenpakket.

Onze visie berust op de functie van Noorwegen als toegangspoort naar Europa of Europese markten. Vele verzoeken vanuit het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn de drijvende kracht geweest achter de oprichting van dit bedrijf. Het Europese MKB heeft behoefte aan praktische ondersteuning bij het zaken doen in het buitenland. Zowel bij het doen van marktonderzoek als bij het zich daadwerkelijk vestigen in verschillende Europese landen of bij het enkel verplaatsen van productie naar lage lonen landen.

Wij geloven in een praktische, eenvoudige klant- en business georiënteerde manier van werken.

Ons team van adviseurs bestaat uit mensen die leiding geven aan of eigenaar zijn van middelgrote- of kleine bedrijven. Ieder van hen heeft ruime ervaring met internationaal zaken doen. Ieder van ons heeft meer dan eens een bedrijf succesvol geïnternationaliseerd. Nu wisselen wij onze opgedane ervaringen uit met andere middelgrote en kleine bedrijven om de export en internationalisatie van deze bedrijven te professionaliseren. Hierbij gebruikmakend van onze eigen ervaringen en brede internationale contacten. We onderscheiden ons van andere adviesbureaus omdat we door onze ervaring en contacten in het veld vaak al actie kunnen ondernemen waar traditionele grote adviesbureaus nog bezig zijn met het ontwerpen van ingewikkelde theoretische modellen.

We ondersteunen onze klanten voor een overeengekomen periode of we nemen deel in de dagelijkse operatie van onze klanten. Alles in overeenstemming met de wensen en behoeften van onze klanten.

Wij zijn ondernemers, net als u. Het verschil is dat wij reeds succesvolle ervaringen hebben opgedaan met wat u wilt opstarten.