Tjenester

I vårt tjenestespekter inngår blant annet følgende:

  • Markedsundersøkelser. Utarbeidelse av utviklings- eller internasjonaliseringsplan samt gjennomføring i praksis.
  • Søk av partnerselskap eller potensielle kunder.
  • ”Døråpner” – nye kunder og deres beslutningstakere. Deltakelse i salg og markedsføring, om ønskelig.
  • Kredit informasjon, bakgrunnsinformasjon og roller / relasjoner i det aktuelle næringslivet.
  • Rådgivning innen ditt forretningsområde: ansettelses- og fagforeningsavtaler, HMS-forskrifter, osv.
  • Selskapsetablering inkl. økonomistyring iht. lokale lover og regler i vertslandet.
  • Overføring av produksjon og etablering i utlandet, spesielt i Polen.
  • Salgsrepresentantskap

Vi har utarbeidet relevant spisskompetanse, av den grunn at vi har egen bakgrunn og erfaring innenfor maskinindustri, skipsbygning og offshore industri.

I tillegg til Norge, er vi tilstede i Nederland, Polen, Frankrike og Finland. Innenfor vårt kontaktnettverk dekker vår spisskompetanse internasjonale bedrifter og deres beslutningstakere i mange land.