Palvelut

Esimerkkejä palveluistamme:

  • Markkinaselvitykset. Kehitys- tai kansainvälistysmis-suunnitelman laadinta ja jalkauttaminen käytännössä.
  • Partneriyrityksen tai potentiaalisten asiakasyritysten haku.
  • Uusasiakasavaukset päätöksentekijöihin kohdeyrityksissä. Osallistuminen myyntiin ja markkinointiin, erikseen sovittaessa.
  • Luottotieto-, tausta- ja sidonnaisuusselvitykset kohdeyrityksiä koskien.
  • Neuvonta oman toimialasi TES-sopimusten, sekä paikallisten ay- ja työturvallisuuskäytäntöjen suhteen.
  • Yrityksen perustaminen, taloushallinnon järjestäminen kohdemaan lakien mukaisiksi.
  • Tuotannon siirtäminen ja etabloiminen ulkomaille, erityisesti Puolaan.

Erityisosaamisemme on omista taustoistamme johtuen konepaja-, onshore- ja offshore-teollisuudessa.

Norjan lisäksi, olemme läsnä myös Alankomaissa, Puolassa, Ranskassa ja Suomessa. –Kontaktiverkostomme kattaa kuitenkin erityisosaamisalueemme kansainvälisiä yrityksiä ja päätöksentekijöitä useissa eri maissa.